dinsdag, 18. december 2007 - 15:56

Bovenregionaal bedrijventerrein Hoeksche Waard nog steeds goede optie

Zuid Holland

Het onderzoek van het Centraal en het Ruimtelijk Planbureau waarin alternative locaties worden genoemd voor een bovenregionaal bedrijventerrein is vooralsnog voor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) geen reden om de bestaande optie in de Hoeksche Waard los te laten. Het college van GS zal haar definitieve standpunt bepalen na bestudering van de quick scans die de ministers van EZ en VROM hebben aangekondigd.

Volgens de verantwoordelijk gedeputeerde voor de Hoeksche Waard Joop Evertse kan men uit het onderzoek van CPB en RPB in ieder geval niet concluderen dat de noordrand van de Hoekse Waard géén goede optie is voor een aaneengesloten bovenregionaal bedrijventerrein. Het onderzoek doet alleen uitspraken over de beschikbaarheid van mogelijke alternatieve locaties. Evertse: "Wij zullen zelf, in overleg met alle betrokkenen, nagaan of de gesuggereerde alternatieven in Zuid-Holland ook inderdaad beschikbaar zijn en de quick scans van het rijk goed bestuderen en bij de besluitvorming betrekken".

Het belang van de economische vitaliteit en de werkgelegenheid van de Rotterdamse regio blijft voor Gedeputeerde Staten een zware afweging. Tot het kabinet een besluit heeft genomen blijft, wat het provinciebestuur betreft, de reservering in de Hoeksche Waard voor een bovenregionaal bedrijventerrein van 120 hectare in ieder geval gehandhaafd.
Provincie:
Tag(s):