dinsdag, 30. januari 2007 - 9:48

Brand op schip nog niet onder controle

Velsen

De brand op het schip de 'Willem van der Zwan is nog steeds niet onder controle. Nadat het vuur op het visserschip zich van de voorkant geleidelijk naar de achterzijde heeft verplaatst, is de brand sinds ongeveer half drie vannacht gestaag in omvang afgenomen. Momenteel is het brandende schip nog niet helemaal gestabiliseerd, waardoor er slechts beperkt geblust kan worden.

Het gevaar bestaat dat uit het schip brandende stookolie in het water van de haven terecht komt. Dit zou een gevaar kunnen vormen voor de woonboten die er liggen. De bewoners hiervan zijn elders onder gebracht. Ook zijn er olieschermen rond het schip aangebracht om eventuele olie die uit het schip komt in te dammen.

De afzettingen blijven gehandhaafd en bewoners van het gebied tussen Beverwijk en Zaanstad worden geadviseerd hun ramen en deuren dicht te houden. Het bedrijventerrein wat gistermorgen is ontruimd mag niet worden betreden.

De A9 en de N246 zullen woensdag afgesloten blijven voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid mbv matrixborden. De verwachting is, dat als morgenochtend er nog steeds sprake is van rookontwikkeling vanaf het schip, de afsluitingen zullen worden gehandhaafd en dat dit de nodige verkeersproblemen zal opleveren. Bewoners en forenzen worden geadviseerd hiermee rekening te houden en een alternatieve route te kiezen.

Dinsdagmorgen brak er een zeer grote brand uit in de machinekamer van het schip. Hoe de brand is ontstaan is momenteel nog niet bekend. Voordat de brand uitbrak waren er werkzaamheden aan het schip.

De regionale brandweer Kennemerland heeft vanochtend meetploegen ingezet om metingen te verrichten. Uit voorzorg is de wijde omgeving afgezet. Omwonenden hebben het advies gekregen om ramen en deuren te sluiten. De gemeente laat zojuist weten dat bij de brand blauwzuurgas is vrijgekomen. Een nabijgelegen bedrijventerrein is ontruimd. Volgens de politie is het blauwzuurgas niet 'direct gevaarlijk' voor de volksgezondheid.
Provincie:
Tag(s):