vrijdag, 21. december 2007 - 12:46

Brandveiligheid horecagelegenheden beoordeeld

Epe

De Vliegende brigade van het team Vergunningverlening en Handhaving van de gemeente Epe heeft het afgelopen weekend een controle-actie gehouden onder horecagelegenheden. Hieruit bleek dat in 8 van de 10 gecontroleerde horecagelegenheden de veiligheid van de bezoekers onvoldoende is.

Oorzaken zijn slecht vindbare en geblokkeerde nooduitgangen, onvoldoende brandwerende kerstversieringen of een combinatie van beide.

In twee gevallen bleek de veiligheidssituatie in orde en werd er een “groene kaart� uitgedeeld. In acht andere situaties werd een gele kaart uitgedeeld omdat de situatie niet orde was. Het ging vooral om de bereikbaarheid van de nooduitgangen en het niet voldoende functioneren van de bordjes voor de nooduitgangen.

In één geval was er sprake van een uiterst onveilige situatie. Drie nooduitgangen waren geblokkeerd en er waren grote vraagtekens bij de hoeveelheid, de plaats en de kwaliteit van de kerstversiering.

De horeca-exploitanten moeten nu alsnog met spoed maatregelen treffen om de veiligheid op een voldoende niveau te brengen. Nog dit jaar worden er hercontroles uitgevoerd om te kijken of alsnog voldaan is aan de brandveiligheidseisen.

De Vliegende brigade bezoekt een aantal keren per jaar onaangekondigd een aantal horecazaken in de gemeente Epe. Als bedrijven een tweede gele kaart krijgen (bij een tweede bezoek dezelfde overtredingen) dan volgt een rode kaart. Afhankelijk van het soort overtreding volgt dan een bestuurlijke maatregel. Hierbij kan gedacht worden aan maatregelen variërend van het toelaten van minder personen in de zaak tot het tijdelijk sluiten van de horecazaak.
Provincie:
Tag(s):