dinsdag, 27. februari 2007 - 12:15

Brandweer behoudt salaris bij 48 urige werkweek

Den Haag

De rechtbank van Den Haag heeft dinsdag het beroep van een Haagse brandweerman gegrond verklaard. De brandweerman had aan zijn werkgever gevraagd om 48 uur per week in plaats van 54 uur per week te mogen werken met behoud van salaris. Zijn werkgever vond het goed dat hij minder ging werken, maar vond dat hij dan salaris moest inleveren.

De brandweerman werkt 54 uur per week in aanwezigheidsdiensten op de kazerne. Deze diensten zijn onderverdeeld in productieve uren, wachturen en slaapuren. De verschillende uren worden verschillend beloond. Voor productieve uren wordt meer betaald dan voor wacht- en slaapuren. De totale beloning staat gelijk aan de beloning bij een volledige baan van 36 uur bij de Gemeente Den Haag.

In een richtlijn uit 1993 van de Raad van de Europese Unie staat dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat werknemers niet meer dan 48 uur per week werken. Dit is ter bescherming van de gezondheid van werknemers.

In een uitspraak van 9 september 2003 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen beslist hoe deze richtlijn moet worden uitgelegd bij beschikbaarheidsdiensten. Als een werknemer gedurende zulke diensten op zijn werkplek aanwezig moet zijn, geldt dat als werktijd, ook al mag hij in die tijd rusten. Sinds 1 juni 2006 staat in het Nederlandse Arbeidstijdenbesluit dat de werkweek maximaal 48 uur is. De brandweerman in kwestie had zich op de Europese jurisprudentie en het Arbeidstijdenbesluit beroepen.

De rechtbank vindt dat ook voor brandweerlieden een werkweek van 48 uur normaal moet zijn. De Haagse brandweer moet van de rechtbank de brandweerman een 48-uurs rooster aanbieden. In dat rooster moet de brandweer een zodanige verdeling van de verschillende soorten uren maken, dat een volledig salaris kan worden verdiend. Nu is zo’n rooster er nog niet. De Haagse brandweer heeft alleen een 54-uurs rooster waarmee een volledig salaris kan worden verdiend.

De rechtbank heeft dan ook beslist dat de Haagse brandweer aan de brandweerman zijn gewone salaris moet blijven betalen als hij 48 uur gaat werken. De Haagse brandweer moet dit doen totdat de brandweerman een 48-uurs rooster met een bijbehorend volledig salaris kan worden geboden.
Provincie:
Tag(s):