donderdag, 1. februari 2007 - 14:18

Brandweer Leiden gaat zorgdragen voor Voorschoten

Leiden

De burgemeesters van Voorschoten en Leiden ondertekenen donderdag het convenant ‘Operationele grenzen’. Met dit convenant wordt de repressieve brandweerzorg in Noord-Hofland overgedragen aan Brandweer Leiden.

In dit convenant worden afspraken vastgelegd tussen de gemeente Leiden en de gemeente Voorschoten over het uitvoeren van de basisbrandweerzorg door Brandweer Leiden op het grondgebied van de gemeente Voorschoten.

De afspraken zijn gemaakt omdat uit onderzoek blijkt dat Brandweer Leiden de wijk Noord-Hofland sneller weet te bereiken. Het verschil kan oplopen tot enkele minuten. Daarom is besloten om de uitruk bij calamiteiten voor dat deel van Voorschoten, bij wijze van proef, te laten verzorgen door Brandweer Leiden. Tijdens de proefperiode van een jaar worden de uitruktijden van Brandweer Leiden vastgelegd en vergeleken met de tijden uit een theoretisch rekenmodel. Na de proefperiode vindt een evaluatie plaats en wordt gekeken of de verwachte uitruktijden ook in de praktijk worden gehaald.

De verantwoordelijkheid voor de brandweerzorg voor de gehele gemeente Voorschoten blijft bij het college en de commandant Brandweer Voorschoten.

De bewoners van de wijk Noord-Hofland zijn met een huis-aan-huis verspreide brief geïnformeerd over de verandering. De alarmering van de brandweer blijft ongewijzigd, namelijk via het landelijke alarmnummer 112.
Provincie:
Tag(s):