donderdag, 15. maart 2007 - 14:39

Brandweer Twenterand en Almelo bundelen krachten

Twenterand

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Twenterand en Almelo hebben besloten de beide brandweerkorpsen per 1 juni 2007 om te vormen tot één brandweercluster Noord. De beide colleges hebben dit besluit genomen omdat zij van mening zijn dat een intensievere samenwerking tussen beide gemeenten een meerwaarde op kan leveren. Dit heeft de gemeente Twenterand bekendgemaakt.

In de tweede helft van 2007 start een onderzoek naar de volledige samenvoeging van beide korpsen. Het doel is bundeling van kwaliteiten zodat de brandweer haar veiligheidstaken zo goed mogelijk kan uitvoeren.

De brandweerkorpsen van Twenterand en Almelo werken op een aantal gebieden al samen. Zo hebben de brandweerkorpsen op het gebied van repressie een gezamenlijke Officier van Dienstregeling en overleggen beide korpsen regelmatig over repressieve taken. Repressieve taken zijn taken waarbij de brandweer in actie komt om incidenten te bestrijden, bijvoorbeeld een brand of een auto-ongeluk.

‘Samen kiezen voor kwaliteit’ is de naam van het gezamenlijke meerjarenplan dat als basis dient voor het toekomstig beleid. Het meerjarenplan schetst een aantal landelijke ontwikkelingen waar de lokale en regionale brandweerkorpsen de komende jaren mee te maken krijgen.

In het plan wordt tevens ingegaan op verschillende scenario’s waarop de brandweerkorpsen van Twenterand en Almelo kunnen toegroeien naar één clusterorganisatie. De colleges van b en w van beide gemeenten kiezen ervoor om eerst de samenwerking te versterken om vervolgens toe te groeien naar één brandweerorganisatie.

In de top van de organisatie worden de eerste stappen gezet om de organisatie op elkaar af te stemmen. De openstaande vacatures voor teamleider in Almelo, een commandant in Twenterand en een coördinator pro-actie en preventie voor het cluster bieden daartoe een goede gelegenheid.

In de nieuwe organisatie van het brandweercluster zijn de burgemeesters van Twenterand en Almelo samen het bestuurlijke aanspreekpunt. Zij blijven wel, ieder voor zich, bestuurlijk verantwoordelijk voor de brandweerzorg in hun eigen gemeenten.

Behalve voor de leidinggevende posities heeft het besluit voorlopig geen gevolgen voor het personeel. Wel wordt onderzoek gedaan naar nieuwe huisvesting. De Ondernemingsraden van beide gemeenten zijn betrokken geweest bij de voorbereiding van het besluit om de brandweerkorpsen van Twenterand en Almelo om te vormen tot één brandweercluster Noord.
Provincie:
Tag(s):