dinsdag, 20. november 2007 - 19:19

Brandweerkazernes gemeente Rijnwoude fors duurder

Ruim voordat de bouw van twee brandweerkazernes in Benthuizen en Koudekerk is begonnen, blijkt al dat de gemeente Rijnwoude zo'n €750.000 duurder uit zal zijn als begroot. In Hazerswoude-Dorp zal ook een nieuwe kazerne worden gebouwd, echter pas in een later stadium.

Voor de overschreiding van het begrote bedrag zijn diverse oorzaken.
In Koudekerk is geen rekening gehouden met de politiestudio die naast de huidige brandweerkazerne staat. Deze wordt door de politie nog regelmatig gebruikt en zal moeten worden aangekocht om voldoende ruimte te verkrijgen. De onderhandelingen over de aankoop kunnen pas na goedkeuring van de raad van start gaan

Daarnaast zijn de bouwkosten intussen behoorlijk gestegen en wil de gemeente verdere verrassingen in de bouwkosten bij de aannemers afkopen.

Het college van B & W vraagt de raad in te stemmen met € 1,8 miljoen voor de kazerne in Koudekerk en bijna € 1,5 miljoen voor Benthuizen. In de raadsvergadering van 13 december zal het besluit worden genomen.

Als alles rond is zal in het voorjaar van 2008 worden begonnen met de sloop van de kazerne en de studio in Koudekerk. Na de zomer zal dan met de bouw van het nieuwe pand worden begonnen. De bouw neemt ongeveer een jaar in beslag. In de tussentijd zal de brandweer elders in een tijdelijke locatie worden ondergebracht.

De kazerne in Benthuizen wordt in die zelfde tijd gebouwd op een geheel nieuwe locatie aan de Omleidingsweg. Zij kunnen zolang het huidige gebouw aan het Van Zuijtland blijven gebruiken. Na de verhuizing zal ook die worden gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.
Provincie:
Tag(s):