donderdag, 20. december 2007 - 17:32

Brouwer ontvangt Stadsmedaille

Utrecht

Voor haar buitengewone verdiensten voor Utrecht heeft burgemeester Brouwer-Korf, de gouden Stadsmedaille mogen ontvangen. Dit gebeurde donderdag tijdens een bijzondere vergadering van de Utrechtse gemeenteraad. Brouwer ontvangt de medaille ter gelegenheid van haar afscheid.

Brouwer-Korf werd in 1999 benoemd tot burgemeester van Utrecht. In de 8,5 jaar dat zij in Utrecht het ambt vervulde, toonde zij zich een betrokken burgemeester met een groot hart voor de stad en haar inwoners. Haar stijl van besturen getuigde van daad- en overtuigingskracht. Zij wist onder moeilijke omstandigheden de rust te herstellen. Ook in haar optreden in het Bestuur Regio Utrecht en inzake politie en brandweer, de veiligheidsregio en de provincie, toonde zij zich een bekwaam bestuurder, die in haar optreden koos voor duidelijkheid en transparantie.
Burgemeester Brouwer-Korf onderhield intensieve contacten met het Utrechtse bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere organisaties. Zij heeft zich bijzonder ingespannen om Utrecht op de kaart te zetten als kenniscentrum en cultuurstad.

De toekenning van de gouden Stadsmedaille gebeurt door de gemeenteraad. De stadsmedaille wordt toegekend aan personen, die zich gedurende een aanmerkelijke tijd op een breed maatschappelijk terrein verdienstelijk hebben gemaakt.
Provincie:
Tag(s):