donderdag, 8. maart 2007 - 16:42

Brunssum start actie tegen verloedering afvalcontainers

Brunssum

De gemeente Brunssum gaat de verloedering van afvalcontainers in Brunssum-Noord aanpakken. De gemeente constateert regelmatig dumpafval rondom de ondergrondse containers. Om de vervuiling aan te pakken, start de gemeente, in samenwerking met Rd4 en Weller, vanaf half maart een actie gericht op intensievere controles, een snelle verwijdering van restafval en graffiti, en een goede voorlichting aan gebruikers.

Naast het dumpafval zijn de containers ook regelmatig met graffiti bespoten. Vanuit het oogpunt van milieuhygiëne en openbare orde en veiligheid gaan gemeente en Rd4, samen met Weller, tegen deze vormen van overlast optreden. Daartoe wordt nu een ‘schoonmaakactie’ gehouden.

De actie houdt in dat graffiti en dumpafval voortaan zo snel mogelijk verwijderd zullen worden. Door de milieupolitie zal intensiever toezicht worden gehouden op de bewuste plekken. Mensen die betrapt worden op het aanbrengen van graffiti of het achterlaten van afval buiten de containers kunnen forse boetes tegemoet zien. Wordt graffiti of dumpaanval aangetroffen, dan wordt daarvan melding gemaakt bij gemeente en Rd4 die binnen 24 uur zorgt voor verwijdering.

Ook krijgen bewoners betere voorlichting over het gebruik van de verzamelcontainers. Veel mensen denken dat het toegestaan is om afval naast de container achter te laten wanneer het er niet in past, of wanneer een container vol is. Dat is echter niet zo. Afval naast een container leggen is hetzelfde als afval op straat gooien (‘dumpen’). En op dumpafval staat een boete op. Deze boete bedraagt minimaal 50 euro en kan, afhankelijk van de aard van het afval, oplopen tot vele honderden euro’s.
Provincie:
Tag(s):