donderdag, 22. februari 2007 - 20:00

BRZN kent geen grenzen

Breda

Niet alle criminaliteit beperkt zich tot één bepaalde regio. De Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland (BRZN) doet onderzoek naar georganiseerde criminaliteit die seriematig en in meerdere regio’s plaatsvindt.

De BRZN richt zich op de aanpak en bestrijding van de bovenregionale criminaliteit in de provincies Zeeland, Brabant en Limburg. De BRZN werkt samen met de zes politieregio’s in deze provincies, het Openbaar Ministerie, de bijzondere opsporingsdiensten en brancheorganisaties.

De onderzoeken hebben onder andere betrekking op:

Ladingdiefstallen
Woning- en bedrijfsinbraken
Snelkraken
Hypotheekfraude
Beleggingfraude
Creditcardfraude
Milieucriminaliteit

Eén van de vakgebieden van de BRZN is milieucriminaliteit. De milieuonderzoeken worden uitgevoerd vanuit de vestigingen in Breda en Born. Dit Interregionaal Milieu Team (IMT) bestaat in totaal uit twintig personen, waaronder milieuspecialisten.

Het IMT onderzoekt vooral zaken die in georganiseerd verband zijn gepleegd, stelselmatig het milieu verontreinigen en interregionaal of internationaal van omvang zijn.

Het Fraude Meldpunt, dat ook onderdeel is van de BRZN, speelt een belangrijke rol bij de signalering en aanpak van financiële fraude. Hierbij krijgt faillissementsfraude extra aandacht.

De rechercheurs van de BRZN krijgen op verschillende vakgebieden ondersteuning van vakspecialisten. Voorbeelden hiervan zijn de afdelingen digitale recherche en misdaadanalyse.

Het Observatie Team (OT) en de Sectie Technische Ondersteuning (STO) helpen de BRZN met het waarnemen en volgen van verdachten. Forensische Technische Ondersteuning (FTO) ondersteunt de onderzoeken onder andere met speurhonden, het natrekken van bandensporen of het onderzoeken van DNA-materiaal.
Provincie:
Tag(s):