zaterdag, 24. november 2007 - 10:33

Burgemeester Bruls pleit voor kinderpaspoort

Venlo

Burgemeester Bruls van Venlo heeft een brief gestuurd naar de ministers Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Verhagen van Buitenlandse Zaken. De brief bevat een oproep een oplossing te zoeken voor het feit dat er voor jonge mensen in Nederland, die meestal uit oogpunt van kosten niet zelf over een geldig reisdocument beschikken, geen mogelijkheden zijn om in school- of verenigingsverband over de landsgrenzen te kijken.

De Stichting School en Sport Venlo heeft de schaatsinstuif in Grefath (Duitsland) van begin 2007 moeten afgelasten, aangezien het merendeel van de leerlingen niet over een eigen geldig reisdocument beschikt. Datzelfde dreigt nu te gebeuren voor de schaatsinstuif van 2008. De Stichting betreurt dit zeer: “Op deze wijze komt er een einde aan een jarenlange traditie waar jaarlijks zo’n 650 leerlingen en hun leerkrachten met veel plezier aan meededen.�

Bruls was onplezierig verrast toen hij hiervan hoorde. “In 50 jaar Europese Unie zijn grenzen geslecht, economische ontwikkelingen worden grensoverschrijdend aangepakt en er is vrij verkeer van personen en goederen. De verschillende euregio’s proberen de bewoners van de grensstreken nader tot elkaar te brengen. Zo stimuleert de euregio rijn-maas-noord bijvoorbeeld dat kinderen reeds in het basisonderwijs ook óver de grens leren kijken. Dan is het toch vreemd dat er voor jonge mensen in Nederland, die meestal uit oogpunt van kosten niet zelf over een geldig reisdocument beschikken, geen mogelijkheden zijn om in school- of verenigingsverband over de landsgrenzen te kijken.�

Bruls pleit nu voor een soort kinderpaspoort tegen een schappelijke prijs. Zo’n kinderpaspoort bestaat al in België en Duitsland. “Op macro(economisch) niveau spelen grenzen nauwelijks meer een rol. Dat is een grote winst. Maar nu moet de blik van de beleidsmakers ook naar de gewone mens in de straat. De voordelen van de Europese gedachte moeten ook voor hen gelden, in hun dagelijkse leven�, aldus de Venlose burgemeester.
Provincie:
Tag(s):