donderdag, 8. maart 2007 - 10:52

Burgemeester De Wolden moet tussen het volk staan

Zuidwolde

De inwoners van de gemeente De Wolden willen een burgemeester die tussen het volk staat. Dit blijkt uit de peilingen op de gemeentelijke website en de publieksbijeenkomsten, die de gemeente onlangs heeft gehouden en waar de inwoners werden opgeroepen aan te geven welke bestuursstijl het beste bij hun gemeente past.

Uit deze peiling is gebleken dat inwoners de stijlen samenwerken voor de gemeente, handen uit de mouwen en investeren in mensen het meest belangrijk vinden.

Op het formulier bestond tevens de mogelijkheid tot het geven van opmerkingen. Hieraan werd ruimschoots gehoor gegeven: “Een burgemeester dient tussen ‘het volk’ te staan.� “Met de inwoners kunnen en willen praten.� “Iemand die niet alleen op de winkel past, maar signalen uit de gemeente en daarbuiten oppakt en initiatief neemt tot aktie.� “Inzicht hebben in dorpsmentaliteiten en deze respecteren bij vernieuwing/modernisering; zich richten op de hele gemeente De Wolden.�

De inbreng van de inwoners vormt een bouwsteen voor de profielschets van de nieuwe burgemeester.

Bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester worden naast de uitkomsten van deze peiling ook de resultaten uit de gesprekken die een vertegenwoordiging van de raad gevoerd heeft met de ondernemingsraad, de directie en de wethouders meegenomen.

Onvoorziene omstandigheden daargelaten kan de benoeming van een nieuwe burgemeester rond september een feit zijn.
Provincie:
Tag(s):