dinsdag, 24. april 2007 - 15:09

Burgerpanel gaat aanbevelingen aanbieden

Lelystad

Vanaf oktober 2006 is een groep van 16 burgers uit Oostelijk Flevoland aan de slag met vragen over de kwaliteit van leven op het Flevolandse platteland en de invloed van Europa hierop. Eind maart is een deel van het burgerpanel naar Brussel geweest. Bij de afsluiting van dat bezoek zijn aanbevelingen aangeboden aan vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europese parlement. Op 24 april aanstaande vindt de officiële overhandiging plaats van de aanbevelingen aan gedeputeerde John Bos en directeur platteland van het ministerie LNV, de heer Lever.

Het burgerpanel is opgericht in het kader van het Europese initiatief om burgerpanels te organiseren in diverse Europese regio’s rond het thema ‘kwaliteit van leven op het platteland’. In Nederland heeft de Vrije Universiteit (VU) het Nederlandse burgerpanel in het leven geroepen en begeleid; voor ons land heeft de VU het thema nader uitgewerkt rond het voorzieningenniveau in het landelijk gebied. Flevoland is gevraagd mee te werken op grond van de ervaringen met burgerpanels bij de totstandkoming van het Omgevingsplan.

De aanbevelingen van het Flevolandse burgerpanel betreffen onder andere meer aandacht voor de jeugd, een verschuiving van landbouw- naar plattelandsbeleid, meer aandacht voor onderwijs en behoud van regionale identiteit met aandacht voor ontwikkelingskansen. Gedeputeerde Staten (GS) hebben vorig najaar 20.000 euro subsidie voor dit Europese project beschikbaar gesteld. GS willen de aanbevelingen van het burgerpanel gebruiken bij het opstellen van de Sociale Agenda;
de Sociale Agenda behelst een actieprogramma dat de provincie samen met maatschappelijke partners opstelt met als doel het verbeteren van het zorg- en welzijnsniveau in Flevoland.
Provincie:
Tag(s):