woensdag, 24. oktober 2007 - 14:07

Burgers draaien op voor kosten asbest-sanering na brand

Den Haag

De gemeente heeft geen algemene verplichting tot het uitvoering van asbestsaneringen na brand. Dit is een belangrijke uitkomst in een door de gemeente Leidschendam-Voorburg gewonnen rechtszaak bij het Hof Den Haag.

De gemeente was, ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), in hoger beroep gegaan van een vonnis van de Rechtbank Den Haag, waarbij de gemeente was veroordeeld tot betaling van de kosten van asbestopruiming na een brand in een schuur.

Het hof oordeelde dat op de gemeente geen algemene verplichting rust tot het uitvoeren van asbestsaneringen, noch op grond van de Brandweerwet noch op grond van andere wetgeving. Dat zou slechts anders zijn ingeval de verspreiding van asbest gevaar voor ongevallen met zich mee zou brengen.
Provincie:
Tag(s):