woensdag, 9. mei 2007 - 10:17

Burgervisitatie-commissie voortvarend van start

Leeuwarden

Maatschappelijke opvang en het Hondenbeleid zijn de onderwerpen die de burgervisitatiecommissie tot de zomervakantie gaat volgen. Vanavond zal het panel van acht kritische burgers de vergadering van de commissie Welzijn bijwonen. Op de agenda staat de notitie Locatiekeuze Maatschappelijke opvang. De commissie Welzijn is de eerste vergadering die het burgervisitatiepanel bijwoont.

De burgervisitatiecommissie is op 11 april door burgemeester Geert Dales namens de gemeenteraad benoemt. De commissie is uniek in Nederland. Acht inwoners van de gemeente Leeuwarden volgen de komende tijd de lokale politiek. Op basis van hun ervaringen zullen zij de gemeenteraad adviseren hoe zij de politieke besluitvorming aantrekkelijker en begrijpelijker kunnen maken.

De gemeenteraad laat zich door de deze onafhankelijke burgervisitatiecommissie beoordelen op vier punten:
-De wijze van debatteren van de raad
-De wijze van presentatie van de raad
-De aantrekkelijkheid van de raadsvergadering
-De leesbaarheid van de raadsvoorstellen

De commissie schrijft aan het einde van de visitatie een verslag voor de raad met bevindingen en aanbevelingen
Provincie:
Tag(s):