dinsdag, 1. mei 2007 - 15:35

Busbaan in De Uithof gereed

Utrecht

De HOV-baan in De Uithof is klaar. Bussen en taxi's kunnen vanaf dinsdag 1 mei gebruikmaken van de vernieuwde busbaan. De gemeente zal de komende maanden werken aan het aanleggen van de fietspaden en het plaatsen van abri's en ander buitenmeubilair. Nog voor de zomervakantie (half juli) zijn ook deze werkzaamheden afgerond en zal de busbaan officieel heropend worden.

Bij de aanleg van de vernieuwde HOV-baan in De Uithof is veel aandacht besteed aan de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers. Voor de fietsers komt straks aan één kant ten zuiden van de busbaan een fietspad. Voorheen waren dat er twee, waardoor veel fietsers de busbaan moesten oversteken. Ter hoogte van de Genèvelaan en het Hugo R. Kruytgebouw komen oversteekplaatsen met verkeerslichten voor de fietsers.

In verband met de veiligheid van de voetgangers is ook voor hen het aantal oversteekplaatsen beperkt. De oversteekplaatsen zijn uitgerust met verkeerslichten en geluidssignalen. De busbaan heeft tussen de twee rijstroken een middenberm om inhalen te voorkomen en de rijsnelheden laag te houden. Voetgangers kunnen bij de oversteekplaatsen in de berm stoppen om de baan eventueel in twee keer over te steken.
Provincie:
Tag(s):