donderdag, 13. december 2007 - 7:38

Buurtwacht in Nieuw Overdie moet vernielingen bij jaarwisseling voorkomen

Alkmaar

Vorig Oud & Nieuw is er grote schade aangericht door jongeren in Nieuw Overdie. Dit willen de ouders in Nieuw Overdie niet meer en op eigen initiatief hebben zij samen met stichting Majo (Marokkaanse Jongeren) en Jongeren Bilal (verbonden aan de Marokkaanse moskee) besloten om rond de jaarwisseling een buurtwacht op te starten. Met als doel de jaarwisseling rustiger te laten verlopen. De buurtwacht bestaat uit 8 personen (jongeren en ouderen). De gemeente en politie zijn blij met dit initiatief en bieden dan ook ondersteuning.

Aanleiding tot dit initiatief is de grote schade die vorig jaar werd aangericht door jongeren in de Melis Stokelaan en de Thomas a Kempislaan. Daar waren, naast andere nationaliteiten, ook Marokkaanse jongeren bij betrokken. Een groep Marokkaanse ouders vond het tijd om in te grijpen. Om te laten zien dat bewoners zelf ook iets kunnen bijdragen, is een kleinschalige buurtwacht opgericht.

De buurtwacht loopt de laatste dagen van het jaar door de buurt en spreekt jongeren positief aan. De buurtwacht kent al veel jongeren in de buurt en daarom zal naar alle waarschijnlijkheid dit principe goed werken.

Ook organiseert de buurtwacht een sporttoernooi in het sportcomplex Oosterhout op 30 december. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven over vuurwerk en vandalisme op 13 december in tienercentrum Foxy. Vele partijen ondersteunen dit initiatief van de buurtwacht. De moskee vraagt de aandacht voor deze onderwerpen tijdens de gebedsdiensten. Wijkraad Nieuw-Overdie en Kern8 zijn via het jongerenwerk betrokken bij het project.

Vanuit het buurtgericht samenwerken is er ondersteuning van gemeente, politie en woningbouwcorporaties. Als het project slaagt, wordt in januari gekeken of een grootschaliger vervolg gewenst is. Denk aan bijvoorbeeld buurtwachters van andere nationaliteiten.
Provincie:
Tag(s):