zondag, 10. juni 2007 - 21:22

'B&W blunderen in subsidieaanvraag'

Moerdijk

Kunnen de burgemeester en wethouders van Moerdijk wel goed lezen? Dat vraagt de plaatselijk SP fractie zich hoofdschuddend af. B&W deelden via een raadsinformatiebrief aan het college mede dat de subsidieaanvraag van de Voedselbank Moerdijk voor een bedrag van 25.000,- was afgewezen. Maar de voedselbank had bij B&W alleen om een startsubsidie van € 5.000,- gevraagd. Het college heeft klaarblijkelijk een niet bestaand subsidieverzoek van € 25.000,- afgewezen.

Zowel in de commissie als in de raad stemde een meerderheid voor het toekennen van de gevraagde subsidie. Maar… bij doorlezen van de stukken en de verslagen kwamen wij er al snel achter dat de werkelijk gevraagde subsidie 'NIET ' is afgewezen.

De voedselbank had een startsubsidie van € 5.000,- en een maandelijkse doorlopende bijdrage voor vervoer, autoverzekering, benzinekosten e.d. van ongeveer € 100,- aangevraagd, en geen subsidie van 25.000,- euro zoals door B&W afgewezen werd.

Om een en ander recht te zetten, heeft de plaatselijk SP fractie op 6 juni een initiatiefvoorstel ingediend om alsnog subsidie te geven aan de Voedselbank Moerdijk.
Provincie:
Tag(s):