woensdag, 30. mei 2007 - 10:07

Cameratoezicht en collectieve surveillance op bedrijventerrein Papendorp

Utrecht

Het bedrijventerrein Papendorp ontvangt woensdag 30 mei officieel het certificaat voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het keurmerk is het resultaat van publiek-private samenwerking tussen ondernemers, politie, brandweer en gemeente. In januari vond de audit plaats van een certificeringsinstelling, morgen wordt de certificering tijdens de Algemene Ledenvergadering van de ‘Vereniging Parkmanagement Papendorp’ bekrachtigd door middel van de ondertekening van een convenant. Daarna reikt burgemeester Brouwer-Korf het KVO-certificaat uit aan de betrokken partijen. Inmiddels hebben 25 Utrechtse bedrijfslocaties het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald.

Verschillende bedrijventerreinen en winkelcentra in Utrecht zijn al met cameratoezicht aangesloten op het Dienstencentrum Beveiliging van de gemeente. Voorwaarde voor deelname is het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen, zodat er structureel wordt samengewerkt om onveiligheid en criminaliteit tegen te gaan.
Provincie:
Tag(s):