vrijdag, 23. februari 2007 - 10:10

CdK Hans Alders neemt plan in ontvangst

Delfzijl

De gemeente Delfzijl heeft voor het Chemiepark één rampbestrijdingsplan laten opstellen. Het plan is uniek omdat normaliter voor de vijf bedrijven (Akzo, Delamine, Dynea, Methanor en Teijin Twaron) vijf afzonderlijke plannen zouden moeten worden opgesteld. In het plan worden ook eventuele incidenten meegenomen, die bij de andere bedrijven op het Chemiepark kunnen voorkomen (Brunnermond, Delesto, Kemax, Noveon). Het plan is donderdag 22 februari, in aanwezigheid van een aantal betrokkenen, door burgemeester Cees Waal overhandigd aan Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen, Hans Alders.

In 2006 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om te komen tot één rampbestrijdingsplan voor het Chemiepark Delfzijl. Het onderzoek vond plaats in het kader van het project Vermindering plandruk Chemiepark en werd betaald uit een subsidie van het ministerie van VROM. De provincie Groningen heeft 10.000 euro bijgedragen. Voor de totstandkoming van het plan werd een projectgroep in het leven geroepen bestaande uit vertegenwoordigers van politie, brandweer, de geneeskundige hulpverlening, provincie Groningen, Rijkswaterstaat, Waterschap Hunze en Aa’s, Groningen Seaports, de betrokken bedrijven en de gemeente Delfzijl.

Wettelijk is de gemeente verplicht voor elk BRZO-bedrijf (Bijzondere Risico’s Zware Ongevallen) een rampbestrijdingsplan op te stellen. Binnen het Chemiepark geldt dat voor Akzo, Delamine, Dynea, Methanor en Teijin Twaron.

Het plan treedt op 1 maart in werking. Op 12 december van dit jaar wordt er een grote oefening gehouden. Eén van de doelstellingen van die oefening is om na te gaan of datgene dat in het plan staat opgenomen, ook in de praktijk werkt.
Provincie:
Tag(s):