woensdag, 14. november 2007 - 8:30

Cees van der Knaap voorgedragen als burgemeester van Ede

Ede

De gemeenteraad van Ede heeft dinsdagavond 13 november 2007 de heer Cornelis (Cees) van der Knaap aanbevolen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Ede. De CDA-politicus Van der Knaap (1951) is nu staatssecretaris van Defensie.

In overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt een datum bepaald wanneer Van der Knaap wordt beëdigd.

De gemeenteraad van Ede heeft zijn voorkeur uitgesproken voor de heer Van der Knaap als opvolger van burgemeester R.C. Robbertsen, die juni 2007 werd benoemd als Commissaris van de Koningin van Utrecht. Van der Knaap was één van de 16 kandidaten.

Voorzitter Bert Komdeur van de Vertrouwenscommissie noemt Van der Knaap een rasbestuurder met een gezaghebbend netwerk, die in Den Haag deuren kan openen. Hij past volgens hem goed bij Ede (107.000 inwoners), dat een sterke ontwikkeling doormaakt. Komdeur zegt dat Van der Knaap dicht bij de inwoners zal staan, zowel die van de stad Ede als die van de omliggende buitendorpen én het buitengebied.

De gemeenteraad draagt Van der Knaap nu voor bij de minister van Binnenlandse Zaken. Na toestemming van de ministerraad wordt de burgemeester bij Koninklijk Besluit benoemd voor de tijd van zes jaar. Vervolgens wordt in overleg met betrokkene een datum bepaald voor de beëdiging in Arnhem door de Commissaris van de Koningin van Gelderland. Daarna is de installatiebijeenkomst in het raadhuis van Ede.

Van der Knaap is sinds juli 2002 staatssecretaris van Defensie. Hij was de enige staatssecretaris uit het kabinet-Balkenende III die terugkeerde in het kabinet Balkenende IV en wel op dezelfde post. In de perioden 1998-2002, begin 2003 en 2006-2007 was hij Tweede-Kamerlid voor het CDA. Hij was toen ook enige tijd fractiesecretaris voor het CDA in de Tweede Kamer. Als parlementariër hield hij zich bezig met defensie en sociale zaken. Van der Knaap was de rechterhand van Balkenende tijdens de (in)formatie in 2002.

Eerder was hij onder meer bestuurder van de Vervoersbond CNV, lid van het hoofdbestuur van het CNV en algemeen secretaris van het CNV. Ook was hij onder meer actief als lid van de Raad van Toezicht van het psychiatrisch ziekenhuis Bavo te Rotterdam, lid van het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en lid van de Raad van Commissarissen van de Arbo Unie Rijnmond.

Cees van der Knaap is geboren op 27 januari 1951 in Bennekom (gemeente Ede), woont nu in Rotterdam, is gehuwd en heeft twee dochters en twee kleinzonen.
Provincie:
Tag(s):