vrijdag, 11. mei 2007 - 19:08

Centrum en Fonds slaan handen ineen.

Amsterdam

Amsterdam krijgt een nieuw Life Sciences Centrum en een Life Sciences Fonds. Hiertoe ondertekenden gisteren de betrokken Amsterdamse kennisinstellingen, drie banken, de Provincie Noord Holland en de gemeente Amsterdam een intentieovereenkomst.

Amsterdam heeft een sterke Life Sciences sector met de twee universitair medische centra AMC en VUmc en het Nederlands Kanker Instituut, het Swammerdam Insitute of Life Sciences (Universiteit van Amsterdam) en Sanquin. In het nieuwe Life Sciences Centrum Amsterdam gaan de Technology Tranfser Bureaus van de kennisinstellingen samenwerken.

Dit zal leiden tot het nog beter identificeren van bruikbare kennis en het nog beter naar de markt brengen van deze kennis. Deelnemende kennisinstellingen zijn: AMC, SILS/UvA, VUmc/VU, NKI en Sanquin.

Het nieuwe Life Sciences Fonds Amsterdam zal als investeringsmaatschappij klaar staan om te investeren in Amsterdamse Life Sciences bedrijven. ABN AMRO, ING Bank, Rabobank, de Provincie Noord Holland en de gemeente Amsterdam (Amsterdam Topstad) werken aan een fonds met een grootte van tussen de 10 en 15 miljoen Euro.

In Amsterdam studeren meer dan 6.000 studenten gerelateerd aan Life Sciences of geneeskunde, er zijn meer dan 70 Life Sciences bedrijven en ongeveer 4.000 Life Sciences onderzoekers.

In de afgelopen jaren hebben bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid succesvol samengewerkt in de Life Sciences, mede onder de naam Amsterdam Biomed Cluster. Daarbij is één van de belangrijkste doelen om de aanwezige kennis optimaal om te zetten in producten, veelal van grote betekenis voor de patiënt. Binnen de kennisinstellingen zijn hiertoe Technology Transfer Bureaus opgericht. Het naar de markt brengen van Life Sciences kennis is een complex proces waarbij zowel gespecialiseerde kennis als geld een noodzaak is.

Het initiatief tot de oprichting van Centrum en Fonds werd begin 2007 genomen door de Kennisinstellingen en Amsterdam Topstad. Met het programma Amsterdam Topstad heeft de wethouder Economische Zaken Lodewijk Asscher het doel gesteld Amsterdam in de top vijf van aantrekkelijkste Europese vestigingssteden te krijgen.

Life sciences zijn technieken of processen waarbij levende organismen (zoals bacteriën, virussen of planten) of vormen van biologisch leven (bijvoorbeeld enzymen of DNA) worden onderzocht of gebruikt voor nieuwe producten of verbeterde productieprocessen; bijvoorbeeld bij het maken van nieuwe medicijnen.
Provincie:
Tag(s):