dinsdag, 29. mei 2007 - 9:12

Certificaten voor eerste buurt-bemiddelaars

Dordrecht

Burgemeester R.J.G. Bandell van Dordrecht reikte afgelopen week in het Stadhuis certificaten uit aan de eerste buurtbemiddelaars in Dordrecht. Dit zijn goed getrainde vrijwilligers uit Dordrecht die bemiddelen in huis-, tuin-, en keukenconflicten tussen buren.

Bewoners kunnen zelf veel doen aan een veilige en leefbare wijk of buurt. “Beleid lijkt soms nogal abstract, maar nu is te zien dat beleid voortvarend in concrete daden wordt omgezet.
Ik zie en hoor veel enthousiasme van de ketenpartners en van de eerste vijftien vrijwilligers, die ook al wat praktijkervaring hebben kunnen opdoen. Ik ben ervan overtuigd dat het niet bij de groep gecertificeerde buurtbemiddelaars blijft.�

Buurtbemiddelaars spelen niet voor rechter en vellen ook geen oordeel. Zij proberen de ruziënde partijen weer aan de praat te krijgen en hen zelf een oplossing te laten bedenken. De eerste groep van vijftien vrijwilligers heeft de training tot buurtbemiddelaar met succes afgerond en gisteren een certificaat ontvangen. De ketenpartners, zoals wijkbeheer, politie, corporaties en DWO geven concrete situaties aan waar buurtbemiddelaars aan de slag kunnen gaan.
Provincie:
Tag(s):