dinsdag, 24. april 2007 - 19:40

Champ Cars Races op TT-circuit stap dichterbij gekomen

Assen

Gedeputeerde staten hebben vandaag de ontwerpmilieuvergunning vastgesteld voor de Champ Car Races op het TT-circuit in Assen. De Stichting Circuit van Drenthe wil in september deze races laten plaatsvinden. Het betreft een vergunning voor een periode van twee jaar.

Gedeputeerde Tanja Klip-Martin (VVD) is tevreden met dit resultaat. “De Champ Car Race is een evenement van formaat met positieve effecten voor Assen en Drenthe op het gebied van sport, werkgelegenheid en economie. Om de slagingskans zo groot mogelijk te maken hebben we veel aandacht besteed aan een zorgvuldige procedure,� zo vertelt de milieugedeputeerde. “Er ligt nu een nieuwe vergunning waarin de regels goed zijn vastgelegd. Zo kan de provincie die regels ook goed handhaven.�

De Champ Car Races zijn nieuw in Nederland en Europa. De provincie heeft daarom geluidsmetingen laten verrichten in de Verenigde staten door een gespecialiseerd bureau. Op die meetresultaten is het besluit tot de ontwerpvergunning gebaseerd.
Provincie:
Tag(s):