woensdag, 11. april 2007 - 20:40

Chroom in bodem toekomstige woonpark Bilderdijk

Hoogeveen

Bodemonderzoek bij het toekomstige woonpark Bilderdijk aan de Bilderdijklaan in Hoogeveen heeft aan de rand van het plangebied een verhoogde concentratie chroom aangetoond. Het niveau ligt net boven de grenswaarde, waarboven sanering nodig kan zijn.

Aanleiding om het onderzoek te doen was een mededeling van een omwonende in de procedure van de bestemmingsplanswijziging dat net buiten het plangebied honderd jaar geleden een gasfabriekje had gestaan. Daarop heeft de gemeente bodem en grondwater laten onderzoeken door middel van boringen en peilbuizen.

Onder het vroegere gasfabriekje, dat acetyleengas uit carbid produceerde voor de straatverlichting, werd geen verontreiniging aangetroffen. De verhoogde concentratie van het zware metaal is gevonden in een peilbuis die exact op de rand van het plangebied is geplaatst. In de overige peilbuizen is na een tweede bemonstering geen chroom aangetroffen. Ook is in geen enkel grondmonster vervuiling aangetroffen.

Deze week wordt een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd om de oorzaak van de verhoogde chroomconcentratie te achterhalen; is er sprake van een verontreiniging door het schoensmeerfabriekje of gaat het om een incidenteel verhoogde concentratie die van nature aanwezig is. De uitslagen van de nieuwe metingen worden eind april verwacht.
Provincie:
Tag(s):