vrijdag, 21. december 2007 - 13:59

Circuit Zandvoort wordt mogelijk verplaatst

Zandvoort

De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken of het circuit van Zandvoort verplaatst kan worden naar Den Helder. Het is namelijk de vraag of het circuit nog lang op de huidige locatie kan blijven, gelet op alle geldende geluidsbeperkingen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van de ontwikkeling van een nieuwe visie op de ruimtelijke inrichting van Noord-Holland (structuurvisie), die de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening verplicht stelt. Het circuit is populair onder raceliefhebbers en ondernemers in Zandvoort maar minder geliefd onder degenen die met name geluidsoverlast ervaren.

Ook ligt het circuit in een kwetsbaar natuurgebied. Ton Hooijmaijers, gedupteerde Ruimtelijke Ordening is van mening dat verplaatsing naar een andere locatie wel eens een win-win-situatie kan opleveren. De gemeente Den Helder staat hier positief tegenover. De Kop van Noord Holland zal een flinke economische impuls krijgen. Dat is hard nodig in het gebied vanwege de teruglopende werkgelegenheid.

Het circuit kan op een andere locatie haar ambities mogelijk veel beter waarmaken en misschien kunnen er zelfs weer formule-1-races gehouden worden. Ook voor Zandvoort kan het positief uitpakken: er is meer ruimte voor andere voorzieningen die het hele jaar door publiek trekken, zodat de functie van Zandvoort als badplaats versterkt wordt en er kan een stuk grond worden teruggegeven aan de natuur.

De provincie zal een mogelijke verplaatsing zorgvuldig onderzoeken. Het circuit komt mogelijk vlakbij Den Helder Airport. De beoogde plek ligt in een minder dichtbevolkt gebied en valt voor een deel samen met de geluidscontouren van het vliegveld. Over drie maanden verwacht de provincie een plan van aanpak voor onderzoek klaar te hebben.
Provincie:
Tag(s):