donderdag, 1. februari 2007 - 8:42

Civiel-militaire samenwerking in onderwijs en onderzoek

Breda

Politie, Brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en Defensie gaan samenwerken tijdens een landelijke ramp, crisis of een groot ongeluk. Er wordt al gezamenlijk geoefend maar ook in het onderwijs en onderzoek wordt vanaf vandaag samengewerkt.

De samenwerkingsovereenkomst is vandaag ondertekend op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. De samenwerking omvat de uitwisseling van docenten, ervaringen en onderzoeksresultaten. Ook worden gezamenlijke onderzoeksthema’s samengesteld. Studenten zullen door kennisdeling beter voorbereidt worden op een gezamenlijke inzet na de opleiding. Ook komen civiele en militaire functionarissen elkaar in de toekomst regelmatig in de klas tegen.

Aanwezig waren onder meer plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Defensie, de heer P. de la Chambre en plaatsvervangend directeur generaal Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer G. J. Bos.

Generaal-majoor A. van Osch ondertekende namens de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), Hoofdcommissaris van Politie mevrouw J. Stam als voorzitter van het college van Bestuur van de Politieacademie en namens het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra heeft directeur de heer W. Papperse een handtekening geplaatst. De samenwerking tussen de instituten is het gevolg van een besluit van de Tweede Kamer in november 2006.
Provincie:
Tag(s):