woensdag, 19. december 2007 - 16:35

CNV BedrijvenBond pleit voor normbedrag bedrijfstop

Den Haag

Bij excessen in topinkomens wil de CNV BedrijvenBond een normbedrag vaststellen in de cao. Met deze norm moet de inkomensontwikkeling in bedrijven evenwichtig blijven. En als deze norm alsnog wordt overschreden wil de bond dat de mate van overschrijding ten goede komt aan het creëren van extra instroom in het bedrijf, van mensen die nu niet gemakkelijk aan een baan komen.

Jaap Jongejan, voorzitter van de CNV BedrijvenBond: "Wij hebben last van dit soort onfatsoenlijke excessen. Niet alleen met ons totale arbeidsvoorwaardenbeleid, maar ook met diverse cao-onderhandelingen, waar leden dit verschil niet meer te rechtvaardigen vinden. En als de overheid of de commissie Frijns niet met oplossingen komt, dan gaan we dat zelf maar proberen, met een normbedrag in de cao. Zo komen excessen tenminste nog ten goede aan de samenleving en het bedrijf zelf. Want inmiddels is gebleken dat het niet afdoende is alleen commissarissen te adviseren kritischer te zijn op excessen in de beloning van topbestuurders. Mensen zijn al heel vaak opgeroepen tot fatsoenlijk gedrag en dat is blijkbaar niet voldoende. Dus wil de bond het - net als met de andere functies in een bedrijf - gewoon via de cao regelen."

In de Stichting van de Arbeid (StAr) hebben werkgevers en werknemers afgesproken te streven naar een evenwichtige loonontwikkeling voor iedereen binnen de onderneming. Nog steeds mist het beloningsgedrag van topbestuurders in bedrijven elke grond van redelijkheid, maar daarnaast vormt het een aantasting van de arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers. "En daar mogen topbestuurders op worden afgerekend", aldus Jongejan. "Als bestuurders zich niet aan het in de cao afgesproken normbedrag houden, wordt het meerdere van wat deze topfunctionarissen zich toe-eigenen afgeroomd en komt dat ten goede aan de werkgelegenheid."
Categorie:
Tag(s):