vrijdag, 1. juni 2007 - 8:59

CNV maakt koper Pechiney Vlissingen schatplichtig aan orders

Vlissingen

De aluminiumsmelter Pechiney in Vlissingen wordt verkocht aan de Engelse investeringsgroep Klesch & Company. De aankondiging tot voorgenomen verkoop werd donderdagmiddag gedaan in Vlissingen. Bestuurder Henk van Beers van CNV Metaal en elektro zal de nieuwe eigenaar schatplichtig maken aan de lopende orders bij Pechiney.

"De eerste 5 jaar moeten er werkgelegenheidsafspraken gelden, gekoppeld aan huidige leveringscontracten."

Van Beers verwacht van de nieuwe eigenaar nog wel antwoorden op prangende vragen: "Wat is het doel van de overgenomen onderneming? En hoe denkt Klesch & Co. een en ander te financieren?" Verder wil Van Beers overleg plegen over nieuwe opleidingsimpulsen en vervullen van vacatures de komende tijd bij Pechiney. "Van ontslagen, of verkoop van bedrijfsonderdelen, kan wat ons betreft geen sprake zijn."

Dit soort investeringsmaatschappijen heeft doorgaans niet zo'n solide naam waar dit het in stand houden van bedrijven betreft. Vaak is het een kwestie van opkopen, opsplitsen en de winst verdelen onder de aandeelhouders. Van Beers heeft met Klesch & Co. op voorhand een beter voorgevoel "dan wanneer een of andere vaag Oekraïens bedrijf zich zou hebben gemeld als koper. Dan is uitbenen en verkopen vrijwel zeker opgelegd pandoer. Ik heb het gevoel dat dit bij de Engelsen niet aan de orde is. "

Overigens is Van Beers niet louter ongunstig gestemd door deze overname. "Anders had de tent moeten sluiten."

Hij kan in dat verband evenwel niet nalaten met enige wrangheid te wijzen op de trage reactie van de regering op een eerdere oproep van de CNV-vakbond. "In het voorjaar 2006 hebben wij al nadrukkelijk aan de bel getrokken in Den Haag en gemeld dat belangwekkende bedrijven in de knel zitten vanwege torenhoge energieprijzen. Grootverbruikers van stroom zoals Pechiney in Vlissingen, Aldel in Delfzijl, Akzo en DSM krijgen enorme rekeningen gepresenteerd voor gebruik van binnenlandse of buitenlandse stroom en het transport daarvan over het Tennet-kabelnetwerk.

In het buitenland worden deze tarieven gesubsidieerd door overheden. In Nederland worden deze tarieven kunstmatig hoog gehouden om investeringen in dat netwerk uit te breiden. Falend industriebeleid in mijn ogen. Tegen dergelijke concurrentie kan een Nederlands bedrijf niet op. Dat kost banen op termijn.

En dat die banen hier in het Zeeuwse vooralsnog behouden lijken is dan plezierig. Maar ik had liever gezien dat dit dankzij, en niet ondanks rijksbeleid zou zijn gebeurd."

De 800 werknemers in Vlissingen - en circa 500 mensen in de toelevering - verkeren al sinds oktober 2006 in onzekerheid, toen eigenaar Alcan de verkoopplannen bekend maakte.
Provincie:
Tag(s):