woensdag, 12. december 2007 - 22:04

Coffeeshop komt voor 5 jaar aan Middenweg bij tijdelijk ING-bank

Lelystad

De in Lelystad te vestigen coffeeshop komt aan de Middenweg. Op het parkeerterrein tussen de noodvestiging van ING-bank en discotheek Mystics komt voor maximaal 5 jaar een tijdelijk gebouw.

Het college wil door middel van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, voor maximaal 5 jaar een coffeeshop op deze plek toestaan. Een definitieve oplossing wordt gezocht in de ontwikkeling van het centrum bij parkeergarage De Waag.

De gemeente Lelystad is al jaren opzoek naar een geschikte locatie voor een coffeeshop. De belangrijkste criteria waaraan de locatie voor een coffeeshop moet voldoen zijn:

* binnen het centrum van Lelystad
* niet in de nabijheid (dat wil zeggen verder dan 250 meter) van scholen, jongerencentra of andere instellingen voor jeugd.

De beoogde locatie voldoet hieraan.

Als de vrijstellingsprocedure geen bezwaren oplevert, kan binnen een termijn van 4 maanden de bouwvergunning voor de coffeeshop zijn verleend. Naast de bouwvergunning dient de coffeeshopondernemer ook nog een gedoogvergunning van de burgemeester, een exploitatie- en een gebruiksvergunning aan te vragen.
Provincie:
Tag(s):