woensdag, 18. april 2007 - 19:46

Collectief energiecontract voor 'armlastige gezinnen'

Tilburg

Energiebedrijf Essent en de gemeente Tilburg onderzoeken de komende zes maanden de mogelijkheden voor het leveren van energie aan bepaalde doelgroepen op basis van een collectief contract. Het onderzoek naar energielevering op basis van een collectief contract komt voort uit de vraag die de gemeente Tilburg vorig jaar voorlegde aan Essent. Tilburg was op zoek naar ondersteuning voor 'armlastige gezinnen' en bood aan als pilotgemeente te dienen. Essent nam het aanbod serieus en wilde kijken wat zij op dat vlak kon betekenen.

De komende zes maanden zal een collectief contract voor een specifieke doelgroep, zoals sociale minima, getoetst worden op haalbaarheid. Het gaat om ongeveer 2.000 gezinnen. Beide partijen leveren vanuit hun eigen expertise een bijdrage aan het onderzoek. De gemeente Tilburg selecteert de specifieke doelgroep en Essent zorgt voor de levering van
energie en specifieke klantenservice. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of een collectief contract voordeel kan bieden.

Essent heeft de afgelopen tijd goede ervaringen opgedaan in verschillende pilotprojecten, zoals het schuldhulpverleningstraject in Venlo en pilots in Groningen en Maastricht.
Provincie:
Tag(s):