donderdag, 29. november 2007 - 9:28

College Achtkarspelen doet laatste beroep op gedeputeerde staten

Achtkarspelen

Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen brengen in een brief aan gedeputeerde staten van Friesland de bezwaren over van de gemeenteraad en bevolking van Achtkarspelen tegen de aanpassing van de brug bij Blauforlaet. Een meerderheid in de raad ging op 22 november niet akkoord met de opwaardering van de N358 en de daaraan verbonden gemeentelijke bijdrage van € 350.000.

De raad vreest dat er een onveilige situatie ontstaat voor fietsers op de brug na de opknapbeurt en vindt dit strijdig met het actuele provinciale beleid voor de inrichting van provinciale wegen. Ruim honderd scholieren en hun ouders kwamen op 22 november bij de gemeenteraad protesteren tegen de plannen van de provincie.

In de brief geven burgemeester en wethouders gedeputeerde staten in overweging om te bezien of de brug zo aangepast kan worden dat beter tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren die naar voren zijn gebracht door de inwoners van Achtkarspelen en de gemeenteraad.
Provincie:
Tag(s):