woensdag, 25. april 2007 - 14:35

College doet voorstel in volgende fase ziekenhuisdossier

Emmeloord

Het KPMG-onderzoek naar de haalbaarheid van een zelfstandig ziekenhuis in de regio Urk en Noordoostpolder is afgerond. De uitkomst is dat een zelfstandig ziekenhuis niet haalbaar is. Wat betreft het college van burgemeester en wethouders breekt een nieuwe fase aan. Daarom stelt het college voor om samen met de gemeenteraad een gesprek aan te gaan met de IJsselmeerziekenhuizen. Ook wil het college samen met de gemeenteraad een gesprek aangaan met het Antonius-ziekenhuis in Sneek. Dit is het voorstel dat het college aan de gemeenteraad heeft toegezonden. Op donderdag 26 april 2007 ligt dit voorstel voor in de gemeenteraadsvergadering.

In het gesprek met de IJsselmeerziekenhuizen staat centraal of de IJsselmeerziekenhuizen bereid zijn over te gaan tot het los koppelen van de vestigingen Lelystad en Emmeloord, het zogenaamde ontvlechten. Het bezoek aan het St. Antoniusziekenhuis in Sneek staat in het teken van duidelijkheid verkrijgen over het mogelijke zorgaanbod dat dit ziekenhuis de regio te bieden heeft. Het college stelt voor dat een vertegenwoordiging van de raad en het college deze gesprekken aangaan.

De reden dat het college dit initiatief neemt, is dat op korte termijn duidelijkheid wordt verkregen over wat feitelijk mogelijk is. Op basis van de uitkomsten van de gesprekken moeten keuzes worden gemaakt. Uiteindelijk bepalen de zorgaanbieders (de ziekenhuizen) en de zorgverzekeraars, wat er wel of niet gaat gebeuren. Als het voorstel van het college wordt aangenomen donderdag, dan kunnen raad en college weer samen optrekken in het ziekenhuisdossier.

De gemeenteraad van Noordoostpolder en Urk hebben in juni 2006 besloten een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van een zelfstandig ziekenhuis in de regio Noordoostpolder en Urk. KPMG heeft het onderzoek uitgevoerd. In de raadscommissie Samenleving van 11 april 2007 heeft KPMG het onderzoek gepresenteerd. Uit het onderzoek is gebleken dat een rendabele exploitatie van een zelfstandig ziekenhuis met daarbij behorende basisspecialismen niet mogelijk is. Wat er met het onderzoek gaat gebeuren besluit de gemeenteraad op 26 april 2007.
Provincie:
Tag(s):