donderdag, 15. februari 2007 - 15:30

College stelt raad voor nieuwe koers Simplon te steunen

Groningen

Het college van Burgemeester & Wethouders stelt de gemeenteraad van Groningen voor om éénmalig maximaal 230 duizend euro extra beschikbaar te stellen voor het poppodium Simplon. Aanleiding voor dit voorstel zijn financiële problemen die het voortbestaan van de stichting bedreigen. Het college heeft nog steeds vertrouwen in de toekomst van Simplon, maar ziet wel dat binnen de organisatie een aantal zaken beter aangepakt moet worden. Daarom verbinden zij aan een eventuele incidentele bijdrage randvoorwaarden, zoals een extern onderzoek, het aantrekken van een ervaren interim-manager en het leveren van kwartaalrapportages. Met de extra bijdrage kan het poppodium behouden blijven voor doelgroepen en stromingen die elders in Groningen niet aan bod komen.

Het college vindt Simplon van grote waarde voor de Groninger jongeren en popcultuur. Simplon onderscheidt zich als poppodium niet alleen doordat het een eigen ‘kleur’ heeft in de programmering, van urban/hiphop tot dance en metal/punk/hardcore. Ook het participerende deel van het programma is onderscheidend. Simplon biedt de faciliteiten voor jongeren om hun eigen cultuur te ontwikkelen. Daarnaast is Simplon één van de dragers van het culturele karakter van het Ebbingekwartier en biedt het startende ondernemers kantoorruimte. De laatste maanden laten de bezoekersaantallen een stijgende lijn zien. Dit bewijst dat Simplon in een behoefte voorziet.

In mei 2005 heeft de gemeente besloten Simplon om te vormen van een welzijnsinstelling naar een een poppodium. Belangrijkste reden daarvoor was dat Simplon in de loop der jaren met uiteenlopende doelen en beoordelingscriteria werd geconfronteerd. De omslag van een professionele welzijnsorganisatie naar een podium op basis van de inzet van vrijwilligers heeft meer tijd en geld gekost dan was begroot. Ook was het huidige bestuur in 2005 begonnen met financiële tekorten. Deze tekorten konden door de hogere kosten niet meer ingelopen worden.
Provincie:
Tag(s):