donderdag, 11. januari 2007 - 16:53

College wil regiotram

Groningen

Het college van Burgemeester en Wethouders wil de komende jaren fors investeren in de regiotram. Als eerste stap in de ontwikkeling vraagt het college de raad toestemming om te beginnen met het voorlopig ontwerp voor de tramlijn Hoofdstation -Zernike. Voor het ontwerp is een krediet nodig van 3 miljoen euro. Er moet een OV-systeem komen waarbij de regiotram de drager vormt van een tramnetwerk in de stad dat op termijn aansluit op het bestaande spoorsysteem. Zo kan in de toekomst vanuit alle windstreken met de tram worden gereden naar en ook door de stad. Het college heeft daarom de startnotitie ‘Tram in stad en regio’ opgesteld. De startnotitie biedt burgers de mogelijkheid om een referendum aan te vragen.

Verbetering van het openbaar vervoer in de vorm van een nieuw, hoogwaardig openbaar vervoersysteem is ook een absolute noodzaak voor het bereiken van onze doelen op het gebied van duurzaamheid. De regiotram past binnen de criteria voor een duurzame ontwikkeling en doet recht aan de belangen van een beheerste mobiliteit, behoud van landschappelijke en ecologische waarden, maar ook behoud van de voor Groningen zo typische compacte stad. Beter openbaar vervoer is vooral nodig omdat een compacte stad als Groningen alleen met openbaar vervoer goed is te ontsluiten. Nog meer bussen helpt echter niet, de binnenstad kan een verdere toename niet aan. De regiotram heeft als groot voordeel dat het snel, schoon en milieuvriendelijk is en een duurzame oplossing voor de mobiliteitsproblemen. De regiotram is daarmee een nieuw, hoogwaardig regionaal openbaar vervoersysteem.

In 2005 startte de gemeente al met de planstudie naar een hoogwaardig openbaar vervoer. Vorig jaar werd deze verder uitgewerkt. Gebleken is dat de tram het beste vervoermiddel op verschillende lijnen is, nu en in de toekomst. Geconcludeerd is dat de uitbouw van het stadstramproject naar een regiotram concept een haalbaar perspectief is. Het brengt stad en regio dichter bij elkaar; het wordt meer één geheel. In de eerste fase kan de tram uit Zernike vanaf het Hoofdstation Groningen bijvoorbeeld worden doorgetrokken naar Veendam. In latere instantie volgen de tramlijnen naar Meerstad, Martiniziekenhuis en Kardinge die kunnen worden doorgetrokken naar bijvoorbeeld Delfzijl/Uithuizen, Leeuwarden of Assen.
Provincie:
Tag(s):