maandag, 17. december 2007 - 9:32

Comite Troepen Terug uit Afghanistan demonstreert in Den Haag

Den Haag

Op maandag 17 december zal het comite Troepen Terug uit Afghanistan op het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag protesteren tegen de dreigende verlenging van de Nederlandse missie in Uruzgan.

Onder het motto 'Steun Afghanistan, stop de oorlog' wordt van 11.30 uur tot 12.00 uur een korte manifestatie gehouden, waar onder meer een menselijk vredesteken wordt gevormd. Een uur later begint het debat in de Tweede Kamer over de regeringsbeslissing om de Nederlandse missie in Afghanistan tot zeker 2011 te verlengen.

Vijf vertegenwoordigers van het comite, waaronder de kamerleden Harry van Bommel en Mariko Peters, respectievelijk van SP en GroenLinks zullen kort het woord voeren om hun bezwaren tegen de Nederlandse oorlogsinspanningen in Afghanistan kracht bij te zetten.

Alle opiniepeilingen over de missie in Uruzgan geven aan dat een meerderheid van de bevolking tegen verlenging is. Voor de organisatie staat steun aan de Afghaanse bevolking buiten kijf, maar dat moet op een totaal andere wijze worden vormgegeven dan met militairen.

Momenteel draagt Nederland bij aan een escalerende oorlog die een oplossing voor de bevolking van Afghanistan juist bemoeilijkt. De ervaring leert dat het geen zin heeft dat werk door militairen te laten uitvoeren.
Provincie:
Tag(s):