dinsdag, 13. februari 2007 - 22:13

Concerten op TT-circuit niet schadelijk voor natuur

Assen

Gedeputeerde Staten hebben de bezwaren van twee organisaties tegen grootschalige muziekevenementen op het TT - circuit niet ontvankelijk verklaard. Volgens GS hebben beide organisaties geen rechtstreeks belang bij het besluit. De bezwaren van de andere organisaties zijn ongegrond verklaard, GS hebben op advies van de commissie rechtsbescherming hier toe besloten.

GS vind dat zij voldoende hebben aangetoond dat de activiteiten geen gevolgen hebben voor de instandhouding van de natuurwaarden in het Witterveld. Op grond van een brief van de minister van LNV zijn GS van menig dat op dit moment kan worden volstaan met een vergunning voor alleen de grootschalige muziekevenementen.
Provincie:
Tag(s):