donderdag, 13. december 2007 - 9:54

Conditie bomen Maliebaan slecht

Utrecht

Het gaat niet goed met de bomen aan de monumentale Maliebaan. Het college heeft daarom gisteren een pakket maatregelen goedgekeurd om de conditie van de bomen te verbeteren. De levensverwachting van het merendeel van de bomen aan de Maliebaan kan hiermee meer dan zestig jaar worden. Als er niets gebeurt hebben de meeste bomen nog maar tien tot vijftien jaar te leven.

Een adviesbureau heeft de conditie van de bomen onderzocht. De hoofdoorzaak voor de slechte conditie van de bomen is het regenwater van de rijbaan, dat verontreinigd met afvalstoffen en strooizouten in de groenstrook bij de bomen terechtkomt en de boomwortels aantast. Daarnaast hebben de bomen te lijden van de grote aantallen voetgangers bij evenementen die rond de bomen lopen. In de boomwortels ontstaat zuurstoftekort, de wortels sterven af en houtparasitaire zwammen kunnen zich zo ontwikkelen. De combinatie van beide factoren is desastreus voor de bomen, aldus het rapport.

Het college stelt verschillende maatregelen voor om de levensduur van de bomen te verlengen. Er vindt nog overleg plaats met de organisatoren en exploitanten van de piekenkermis over een slimmere indeling en plaatsing van attracties om de bomen te ontzien. Daarnaast moeten speciale matten de druk op de grond verminderen. In combinatie met het tegengaan van parkeren in het groen moet zo de schade voor de bomen binnen de perken blijven.
Provincie:
Tag(s):