donderdag, 22. februari 2007 - 12:05

Controle luxeverzuim voorafgaand aan de voorjaarsvakantie

De Ronde Venen

Op donderdag 22 en vrijdag 23 februari zullen de leerplichtambtenaren van De Ronde Venen op verschillende scholen prikacties houden aangaande luxeverzuim. Absentielijsten op de scholen zullen bekeken worden, waarna er door middel van huisbezoeken gecontroleerd wordt of er sprake is van ongeoorloofd verzuim.

Schoolverzuim voor vakantie(verlenging) wordt luxe verzuim genoemd. Het wordt beschouwd als ongeoorloofde afwezigheid waarvoor de ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk worden gesteld. Het kan leiden tot het opmaken van een proces-verbaal en uiteindelijk tot strafvervolging door de officier van justitie wegens overtreding van de Leerplichtwet, tenzij er sprake is van een geldige reden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek.
Provincie:
Tag(s):