zondag, 10. juni 2007 - 9:55

Controle op Tattoomeesters

Zandvoort

De GGD Kennemerland gaat de komende tijd controles houden bij Tattoo en Piercingshops in de regio. De nieuwe wet is vanaf 1 juni van kracht en nu de zomer eraan komt is het heel verleidelijk een tattoo aan te laten brengen bij één van de vele shops.

Ook in Zandvoort laten heel wat mensen door de tattoomeesters een versiering aanbrengen. Ze moeten ervan op aan kunnen dat er veilig gewerkt wordt. Niemand komt graag met een infectie thuis.

GGD Kennemerland gaat de komende maanden tattoo- en piercingshops in de regio controleren en dus ook in Zandvoort, waar enkele shops zijn gevestigd. De nieuwe wetgeving, die vanaf 1 juni jl. van kracht is, moet onhygiënisch werken bij het aanbrengen van tatoeages, piercings en permanente make-up voorkomen. Onhygiënisch werken levert ernstige risico’s op voor de volksgezondheid, zoals infecties, Hepatitis B en C en HIV. Ondernemers moeten zelf een vergunning aanvragen.

Twee eisen
De nieuwe wetgeving stelt twee eisen aan ondernemers die tatoeëren, piercen of permanente make-up zetten:

- om te mogen werken moeten zij een vergunning hebben van de minister van VWS. De vergunning moet vóór 31 juli 2007 worden aanvraagd bij de GGD van de gemeente waar hun werkruimte zich bevindt. Ondernemers die alleen oorlellen piercen, hoeven geen vergunning te hebben.

- er moet veilig worden gewerkt (deze eis geldt ook voor degenen die alleen oorlellen piercen) volgens de richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Deze richtlijnen zijn door het ministerie van VWS vastgesteld. GGD Kennemerland controleert ook deze richtlijnen. De voedsel- en warenautoriteit is belast met de handhaving van deze wetgeving.

Raadpleeg site of bel
Tot nu toe zijn er bij de GGD Kennemerland tien aanvragen voor een inspectie ten behoeve van de vergunning binnengekomen. Omdat ondernemers nog tot 31 juli a.s. de tijd hebben om een inspectie bij de GGD aan te vragen is de verwachting dat het aantal aanvragen voor inspectie nog op loopt.

De GGD heeft op haar website www.HDK.nl informatie staan over de nieuwe wetgeving. Voor vragen over geïnspecteerde shops in de regio u telefonisch terecht bij de GGD Kennemerland T 023-5115960. Vanaf medio oktober is een landelijke site in de lucht die u kunt raadplegen: www.veiligtatoeerenenpiercen.nl.
Provincie:
Tag(s):