vrijdag, 8. juni 2007 - 14:14

Convenant Toekomst Uilenburgersjoel getekend

Amsterdam

Het Nationaal Restauratiecentrum (NRC), de Stichting Uilenburgersjoel (SUS) en de gemeente Amsterdam hebben een convenant over de toekomst van de Uilenburgersjoel ondertekend.

Hiermee krijgt het gebouw een bestemming die recht doet aan de geschiedenis ervan en bovendien krijgen het NRC en de SUS de ruimte en de gelegenheid om hun ambities voor de toekomst te realiseren.

Dit convenant is ondertekend onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad die het naar verwachting begin juli zal bespreken.

De Uilenburger Sjoel is vanaf 2 september 1724 tot 1943, toen vrijwel alle Joodse bewoners uit de buurt waren gedeporteerd, als synagoge in gebruik geweest. In 1954 heeft de gemeente Amsterdam de sjoel gekocht om er voor te zorgen dat de synagoge zijn maatschappelijk-culturele bestemming zou behouden.

Van 1989 tot 1993 heeft de gemeente samen met het NRC de sjoel gerestaureerd. De gemeente verhuurt de sjoel sinds 1993 aan het NRC, dat daar gehuisvest is en het gedeeltelijk onderverhuurt. Vanaf 2002 is er discussie ontstaan over het gebruik van de synagoge.

Zo wordt er, onder andere door de SUS, voor gepleit de Uilenburgersjoel terug te brengen in de joodse sfeer. Het SUS zal de Uilenburgersjoel gaan huren en kan de sjoel op termijn van de gemeente Amsterdam kopen. Het NRC is bereid naar een andere locatie te gaan als er een gelijkwaardig alternatief is. De gemeente gaat samen met het NRC op zoek naar dergelijke huisvesting.

De gemeente Amsterdam geeft een eenmalige bijdrage van € 270.000 aan het NRC voor de te maken verhuis- en herinrichtingkosten. Een deel van dit bedrag is ook een tegemoetkoming omdat de huur van het NRC zal stijgen en de inkomsten door onderverhuur wegvallen. De SUS gaat in een aantal stappen een marktconforme huur voor de synagoge betalen waardoor deze kosten op de lange termijn gecompenseerd worden. De SUS geeft een eenmalige bijdrage aan het NRC van € 50.000.

De SUS vertegenwoordigt een breed palet aan joodse instellingen. De SUS richt zich op het weer openstellen van de sjoel voor diverse joodse sociale en culturele activiteiten en op het ter beschikking stellen voor activiteiten op sociaal en cultureel gebied voor buurtbewoners en andere Amsterdammers. Het NRC organiseert cursussen in restauratiewerken en monumentenzorg.
Provincie:
Tag(s):