woensdag, 24. oktober 2007 - 18:26

Convenant voor havensector

Amsterdam

Vandaag 24 oktober hebben werkgevers uit de haven- en logistieke sector via de ORAM, het ROC van Amsterdam, het ROC ASA en het ROC Nova College en de gemeente Amsterdam een convenant gesloten voor de vorming van een gezamenlijk Haven en Logistiek College in Amsterdam.

De drie onderwijsinstellingen gaan samen een compleet scholingsaanbod verzorgen op basis van de behoeften van de haven- en logistieke sectoren. De gemeente zal als intermediair optreden om de vraag naar personeel in banen te leiden. Hierdoor ontstaat overzicht en helderheid voor werkgevers en (toekomstige) leerlingen en werkzoekenden. Via het Haven en Logistiek College zullen jaarlijks zo’n 500 mensen per jaar in de Haven en Logistiek aan het werk kunnen gaan.

De Amsterdamse haven is een historische bron van welvaart en werkgelegenheid van internationale allure. Zo biedt het kansen op mooi werk, wordt de economie gestimuleerd en de concurrentiepositie van de haven verbeterd. Werkgevers in de haven staan te springen om werknemers. Met name de logistieke sector in het havengebied zal de komende jaren een enorme vlucht nemen. Belangrijk is daarom dat de gemeente, het bedrijfsleven en het onderwijs gaan samenwerken om hun positie te versterken en er één aanspreekpunt komt voor het bedrijfsleven voor vragen rondom de personeelsvoorziening. De gemeente beschikt over veel capaciteit om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken en wil nu hard aan de slag in de haven en logistieke sector.

Wethouder Buyne is tevreden over het convenant. Het Haven en Logistiek College start op 1 januari 2008 en wordt een kweekvijver voor nieuwe potentiële werknemers. Het is een virtueel college waarbij het aanbod plaatsvind op de bestaande opleidingen. Het Haven en Logistiek College zorgt voor een afgestemde werkgeversbenadering en vormt het aanspreekpunt voor de werkgevers in het havengebied. Behoeften en kennis kunnen zo worden vertaald in een gezamenlijk totaalpakket aan opleidingen. Via het Haven en Logistiek College zullen jaarlijks zo’n 500 mensen per jaar in de Haven en Logistiek aan het werk gaan.
Provincie:
Tag(s):