maandag, 23. april 2007 - 11:45

Convenant voor Zeeuwse Tong

Middelburg/Den Haag

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) neemt op woensdag 25 april het convenant Zeeuwse tong over de kweek van zeetong op het land in ontvangst. De minister zal hierbij ingaan op de perspectieven van aquacultuur in Nederland.

Het ministerie van LNV stelt 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de periode van 2007 tot 2013 voor het project Zeeuwse tong op voorwaarde dat de provincie en de sector samen een zelfde bijdrage leveren. Hiermee stimuleert het de ontwikkeling van een innovatief en duurzaam productiemodel voor de gecombineerde kweek van tong, zagers (zeewormen), zilte gewassen en schelpdieren.

‘Zeeuwse tong’ biedt de visserijketen een goede aanvulling op de wilde vangst maar ook akkerbouwers nieuwe kansen. Het project moet leiden tot een nieuwe, economisch levensvatbare sector in Zeeland en kan daarmee ook voor een deel de negatieve gevolgen van de beëindiging van de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee opvangen.

Het productiemodel ‘Zeeuwse tong’ is een combinatie van kweek van jonge visjes binnen en doorkweek in zoutwaterbassins buiten. Het project is duurzaam vanwege de natuurlijke kringloop: vis produceert mest, mest doet algen en zilte gewassen zoals zeekraal en lamsoor groeien, algen vormen het voedsel voor schelpdieren en zagers. Een deel van de zagers wordt benut voor de voeding van de tong; een ander deel wordt verwerkt tot visvoer. Zo ontstaat een gemengd zilt bedrijf.
Provincie:
Tag(s):