vrijdag, 16. maart 2007 - 9:47

Convenant werk door Drechtwerk

Barendrecht

Vrijdag 16 maart ondertekenen de gemeente Barendrecht en Drechtwerk het convenant 2007, waarmee invulling wordt gegeven aan de verantwoordelijkheid van de gemeente om zoveel mogelijk werk door Drechtwerk uit te laten voeren.

De ondertekening door wethouder Coby van Deursen (Sociale Zaken) en de algemeen directeur van Drechtwerk, de heer P. Kuipers, vindt om 11.00 uur plaats in het kassencomplex van Drechtwerk aan de Strijenseweg 123a in ‘s Gravendeel. De gemeente Barendrecht neemt samen met negen andere gemeenten deel aan de ‘gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden’ oftewel Drechtwerk.

Het convenant 2007 heeft drie doelstellingen. De gemeente Barendrecht wil meer diensten en producten afnemen om zo een hogere omzet te realiseren dan nu het geval is, meer mensen die zijn aangewezen op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw-ers) inzetten op reguliere werkplekken en Wsw-ers meer laten werken in hun eigen woonplaats.

De gemeente vult nu al diverse functies in met mensen die vanuit Drechtwerk worden gedetacheerd. In het kassencomplex van Drechtwerk staat vrijdag 16 maart een stand met informatie over alle producten en diensten van Drechtwerk. Direct na de ondertekening van het convenant krijgen belangstellenden een korte inleiding over het werken in de kassen en een rondleiding door het kassencomplex.
Provincie:
Tag(s):