woensdag, 25. april 2007 - 14:27

Corridor gaat zichtbaar van start

Emmeloord

De aanbesteding voor de afdekking van De Terp, de voormalige vuilstort, is rond. Op 1 mei starten de werkzaamheden in opdracht van N.V. Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad om de voormalige vuilstort waterdicht af te dekken en om te toveren tot een golfbaan. De golfbaan is de eerste van de recreatieve voorzieningen die de gemeente in dit gebied wil ontwikkelen. De vuilstort wordt hoofdzakelijk afgedekt met grond uit het gebied bij de Burchtweg.

Het plan is om in de Corridor een toeristisch en recreatief gebied te ontwikkelen waarbij de natuurwaarden behouden of zelfs uitgebreid worden. Ook komt er ruimte voor waterberging. Het gebied ligt tussen Emmeloord en Kuinderbos (globaal begrensd door Muntweg, Kuinderweg, Wellerzandweg en de A6). Naast de uitbreiding van de golfbaan worden plannen ontwikkeld voor het aanleggen van recreatieve routes tussen Emmeloord en Kuinderbos en vestiging van toeristische en recreatieve voorzieningen.

De belangrijkste onderdelen van het plan, zoals de golfbaan en de toeristische/ recreatieve voorzieningen, liggen in een klein stukje van de Corridor. Om dit gebied beter te kunnen benoemen zoekt de gemeente voor dit kleinere gebied een nieuwe naam. Daarom schrijft de gemeente een prijsvraag uit, om een passende naam te vinden.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de samenwerkingsovereenkomst met de Wind Groep (projectontwikkelaar) en de bestuursovereenkomst met Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland.

Kortom veel informatie over de Corridor. De gemeente Noordoostpolder vindt het belangrijk dat de inwoners goed op de hoogte zijn. Zeker nu er toch een periode van overlast dreigt voor een aantal inwoners. In een extra uitgave van het Gemeentenieuws in De Noordoostpolder zet de gemeente alles op een rijtje. Direct omwonenden zijn door N.V. Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad geïnformeerd over de start van het werk op de stortplaats.
Provincie:
Tag(s):