maandag, 26. maart 2007 - 9:13

Culemborg vindt honden en hanen hinderlijk

Culemborg

Het college van Burgemeester en Wethouders van Culemborg willen de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) zo aanpassen dat het mogelijk is om inwoners te verbieden om dieren te houden die voor overlast zorgen.
Hierbij doelt de gemeente op bijvoorbeeld honden en kraaiende hanen.

Het nieuwe lid luidt: “Het is verboden in of nabij woningen dieren te houden, op een dusdanige wijze dat dit voor de omgeving en/of omwonenden hinderlijk of schadelijk is�.

Volgens de gemeente hebben zowel bewoners, politie en BetuwsWonen gevraagd om een aanpassing in de APV. De gemeente raad moet nog instemmen met het plan.
Provincie:
Tag(s):