maandag, 12. maart 2007 - 15:27

Dag van de leerplicht

Sneek

Donderdag 15 maart, de Dag van de Leerplicht, brengt wethouder Andries Ekhart ’s ochtends samen met de leerplichtambtenaren van de gemeenten Sneek en Nijefurd een bezoek aan RSG Magister Alvinus in Sneek. Hier gaan ze in gesprek met de leerlingen uit de regio van de verschillende leerwegen binnen school.

Onderwerp van gesprek is het belang van leerplicht en de rol en mogelijkheden van de leerplichtambtenaar. Op deze bijeenkomst wisselen de partijen tevens de verwachtingen uit die zij hebben ten aanzien van de rol van leerplichtambtenaar. De Dag van de Leerplicht is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit jaar vindt de Dag van de Leerplicht voor de 4e keer plaats. Tijdens de Dag van de Leerplicht organiseren gemeenten diverse activiteiten om de leerplicht extra onder de aandacht te brengen van leerlingen, ouders en scholen. Want preventie en handhaving van leerplicht spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.
Provincie:
Tag(s):