woensdag, 7. november 2007 - 16:12

Dag van Respect in de provincie Zeeland

Amsterdam/Zeeland

Op 15 november staat respect centraal tijdens de tweede Dag van Respect. De Dag van Respect streeft ernaar om kinderen te laten beleven hoe leuk en zinvol het is om met respect met elkaar en het milieu om te gaan.

’s Ochtends geven tientallen bn’rs (betrokken Nederlanders) waaronder, verschillende de Commissaris van de Koningin, verschillende burgemeesters en wethouders een gastles in de groepen 7 & 8 van verschillende Zeeuwse basisscholen. De leerlingen hebben voorafgaand aan de gastles een respect lesprogramma gevolgd dat is samengesteld door de Stichting Dag van Respect en dat zij gratis hebben verkregen.

De actualiteit van culturele diversiteit en milieu, vereist een niet aflatende aandacht voor het gedrag van alle inwoners in Nederland. Met respect wordt bedoeld de acceptatie van diversiteit en aandacht voor de leefomgeving. Dit kan betrekking hebben op religie, opvoeding, cultuur, natuur, dieren of water. Respect benadrukt bovendien de gelijkwaardigheid tussen mensen, óndanks of juist dánkzij de verschillen.

De initiatiefnemers van de Dag van Respect hopen dat deze dag uitgroeit tot een jaarlijks terugkerend moment van inspiratie en van kennisoverdracht over respect. Aangezien het onderwijs de basis vormt van onze samenleving, willen ze zich richten tot de scholieren.

Het is de bedoeling om kinderen, en daarmee tevens hun ouders, bewust te maken van het feit dat ze met hun eigen gedrag en houding hun eigen toekomst bepalen en dat een respectvolle houding leuk en noodzakelijk is voor henzelf en voor een prettige en duurzame samenleving voor iedereen.

Op de nieuwe website www.dagvanrespect.nl kunnen jong en oud hun respectprofiel invullen. Hiermee wordt een landelijke respectplek op het internet gevormd. De website maakt ook actief deel uit van het lespakket dat inmiddels is ontvangen door 35.000 leerlingen.
Provincie:
Tag(s):