woensdag, 24. oktober 2007 - 14:30

Dalfsen heeft sluitende begroting voor 2008

Dalfsen

Het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen presenteert de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2008 met een voordelig saldo van € 95.000. Daarnaast stelt het college de raad voor om alle tarieven, met uitzondering van het vaste tarief afvalstoffenheffing, trendmatig te verhogen met 1,5 %. In de begroting 2008 gaat een geldbedrag om van ruim € 36 miljoen. Dit heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt.

De basis van de begroting 2008 is de voorjaarsnota 2007. De behandeling van de voorjaarnota 2007 heeft een sterker bestuurlijk accent gekregen dan voorheen. Bij de behandeling ervan hebben de politieke partijen hun algemene beschouwingen gehouden.

Het maken van keuzes en kaderstelling is naar het voorjaar verschoven, waarna in de programmabegroting de verdere invulling plaatsvindt van de kaders die bij de voorjaarsnota vastgesteld zijn.

De programmabegroting heeft, zoals al verwacht bij de voorjaarsnota, een gunstig meerjarenbeeld en sluit met een voordelig saldo van € 95.000.
Provincie:
Tag(s):