woensdag, 17. oktober 2007 - 14:32

Dalfsen veiligste gemeente van Overijssel

Dalfsen

De gemeente Dalfsen verdient over 2006 de titel van de veiligste gemeente van Overijssel. Dit blijkt uit het Veiligheidsbeeld Overijssel 2006. Het Veiligheidsbeeld wordt sinds 2003 jaarlijks geactualiseerd en gepubliceerd. Dit heeft de provincie woensdag bekendgemaakt.

Overijssel is een relatief veilige provincie. Dalfsen scoort op een groot aantal terreinen van veiligheid goed en nadrukkelijk beter dan het Overijsselse gemiddelde. De gemeente Olst-Wijhe is een goede tweede op de ranglijst van de veiligste gemeenten. Dalfsen volgt hiermee de gemeente Twenterand op die in 2005 de titel van de veiligste gemeente binnenhaalde. In 2004 was Dalfsen ook al de veiligste gemeente van Overijssel.

Overijssel scoort goed
In vergelijking met andere provincies staat Overijssel op het terrein van de criminaliteit over het jaar 2005 op de vierde plaats met betrekking tot het aantal geregistreerde misdrijven per 10.000 personen van de bevolking. Gekeken naar de afzonderlijke typen misdrijven blijkt Overijssel eveneens positief te scoren ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

Vergeleken met de rest van Nederland voelen de inwoners in Overijssel zich relatief veilig. De voorgaande jaren behoorde Overijssel steeds bij de top 3 van de provincies met de minste criminaliteit. In die zin is er dus sprake van een verslechtering.

Verkeersdoden
Het aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden in Overijssel neemt vanaf 2002 zowel absoluut als relatief af. In 2006 daalde het aantal verkeersdoden in Overijssel voor het eerst weer onder het aantal van 2002.

Groot aantal veiligheidsthema's
In het Veiligheidsbeeld zijn landelijke, provinciale, regionale en gemeentelijke cijfers opgenomen van een groot aantal veiligheidsthema’s zoals criminaliteit, verkeer, veiligheidsbeleving en brandveiligheid.

Gedeputeerde Staten verzenden het Veiligheidsbeeld Overijssel 2006 onder andere aan Provinciale Staten, de Overijsselse gemeenten, veiligheidsregio’s en waterschappen, plus enkele Duitse overheden.
Provincie:
Tag(s):